ÚVOD > PŮJČOVNA > Outdoor příslušenství > Outdoorová kamera, GO PRO
 
Cenová hladina
 
 
zachytkazdymoment.jpg
 
 

Outdoorová kamera, GO PRO

 
Zvolte si některou z kategorií.
 
 
Navštívili ste
 
 
Obecné podmínky pro outdoor pújčovny

Ceník

výstroj

Cena za 3 dny / € Cena za 7 dní / € Cena více než 7 dnů / € záloha
Mačky turistické 3,00 €   2,50 € 2,00 € 80,00 €
Cepín turistický 3,00 € 2,50 € 2,00 € 80,00 €
Lavinová lopatka 2,50 € 2,00 € 1,50 € 40,00 €
Sněžnice  3,00 € 2,50 € 2,00 € 50,00 €
Přilba 2,50 € 2,00 € 1,50 € 50,00 €
Sedací úvaz 2,50 € 2,00 € 1,50 € 40,00 €
Prsní úvaz 2,00 € 1,50 € 1,20 € 20,00 €
Feratový set 6,00 € 5,50 € 5,00 € 120,00 €
Tlumič pádů 3,00 € 2,50 € 2,00 € 70,00 €
Dětský turistický nosič Neverland Koala 4,00 € 3,50 € 3,00 € 90,00 €
Dětský turistický nosič Deuter Kid Comfort II 7,00 € 6,00 € 5,50 € 200,00 €
Dětský turistický nosič Marsupio Carry Baby 6,00 € 3,50 € 3,00 € 100,00 €
Dětský turistický nosič Corazon Panda 6,00 € 3,50 € 3,00 € 100,00 €
Skialpinistický set 20,00 € 18,00 € 16,00 € 400,00 €
GoPro Hero 10,00 € 9,00 € 8,00 € 150,00 €
Lavinový set Pieps DSP Sport 18,00 € 16,00 € 14,00 € 250,00 €

 

- Zapůjčení výstroj se nestává vlastnictvím přebírajícího.

- Přejímající si zapůjčuje výstroj na dobu určitou.

- Přejímající je povinen vrátit výstroj v čase a datu stanoveném na smlouvě o zápůjčce.

- Přejímající prohlašuje, že zapůjčenou výstroj si neponechá bez dozoru av případě odcizení uhradí škodu předávající.

- Přejímající svým podpisem prohlašuje, že přebral výstroj ve stavu způsobilém k užívání a ve stejném stavu vrátí zapůjčenou výstroj předávající.

- Přejímající se musí identifikovat dvěma právoplatnými doklady OP + VP

- Pokud si přebírající ponechá jako zálohu OP nebo VP, činí tak dobrovolně a nebude předávajícího obviňovat s protiprávního jednání. Přejímající má na výběr ponechat si finanční zálohu nebo OP + VP

Pokud přejímající poruší výše stanovené všeobecné podmínky zapůjčení výstroje, předávající má nárok na škodu způsobenou přejímají.

 

Rezervace

Při  půjčování sportovní výstroje požadujeme od zákazníka složení finanční záruky nebo platného dokladu totožnosti (pas, řidičský průkaz, občanský průkaz), který nebude během vypůjčení potřebovat. V jistotě je vždy zahrnuta i cena zapůjčení, kterou platí zákazník vždy předem.

- Výstroj doporučujeme rezervovat v dostatečném časovém předstihu, abyste předešli riziku, že výstroj bude v požadovaném termínu již vypůjčená, hlavně to platí pro skupiny lidí.

- Rezervaci lze provést telefonicky 0915 824 928 nebo 0917 225 882 nebo e-mailem adamsport@adamsport.eu nebo osobně.

- Při rezervaci je třeba uvést kontaktní údaje (jméno, adresa, tel. Číslo, e-mail), předmět (vybavení, kód), způsob převzetí, termín půjčení a vrácení. Každá rezervace bude potvrzena.

 

Doba zapůjčení
Jeden den = 24 hodin (+ 1 hodinka). Doba začíná běžet od převzetí výstroje.

 

vrácení

- Předmět půjčení se vrací přiměřeně očištěn. Pokud se výstroj poškodila, i když závada není viditelná, nahlaste to při vrácení.

- Při osobním vrácení je zapotřebí Smlouva o zápůjčce.

- Po vrácení bude vybavení zkontrolováno a následně Vám bude vrácena záloha.

 

Upozornění

- Minimálně se účtuje půjčovné za 1 den.

- V případě, že chcete prodloužit dobu zapůjčení vybavení, jste povinen nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.

- Při ztrátě nebo poškození výstroje, je nutné zaplatit náhradu škody v adekvátní výši. Tato částka se odečte ze zaplacené zálohy.

- Půjčovna Adamsport nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním zapůjčeného materiálu.

 

Dodržujte pravidla bezpečnosti při pohybu na horách av přírodě!

Přejímající svým podpisem na přebírajícím protokolu potvrzuje souhlas se všeobecnými podmínkami půjčovny lyžařské výstroje !!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze